تاکید معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بر ضرورت بازنگری در اقتصاد، محتوا و هویت رسانه ای

پارسینه چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۱
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید برای ادامه حیات رسانه های کشور در سه وجه «اقتصاد، محتوا و هویت» رسانه ای بازنگری صورت گیرد که با همت خود صنف قابل حل است.

محمد خدادی، پیش از ظهر امروز در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات ایران، با اشاره به اینکه رسانه ها همچنان مانند گذشته اثرگذاری خود را در مباحث داخلی، ملی و بین المللی دارند، تصریح کرد: توسعه رسانه ای در کشور بر مبنای تاثیرگذاری نبوده و بیشتر به شکل اسمی و شکلی توسعه صورت گرفته است.
وی افزود: در چنین شرایطی، اسم بر محتوا غلبه می کند و در نتیجه جایگاه و پایگاه رسانه روز به روز کمرنگ تر می شود.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت بازنگری سه وجه «اقتصاد رسانه، محتوای رسانه و هویت رسانه» تاکید کرد و گفت: در حوزه اقتصاد رسانه باید به سمت مدیریت رسانه و رسانه داری حرفه ای حرکت کنیم و در این مسیر به شریک سازی، مخاطب محوری و اثرگذاری توجه ویژه داشته باشیم. وی همچنین با اشاره به اینکه «تخصصی شدن» رسانه ها در موضوع غنای محتوایی، بسیار مهم است، تصریح کرد: امروز باید از مخاطب به رسانه برسیم و معضل تکرار محتوا در رسانه ها را جدی بگیریم.
خدادی درباره هویت حرفه ای و صنفی نیز تصریح کرد: در هر صنفی، قواعد خاصی برای ورود و فعالیت در آن صنف وجود دارد، اما در حوزه مطبوعات به دلیل کم توجهی صنف به مسائل صنفی خودش، مشکل شبه رسانه ها و شبه خبرنگاران به شکل جدی در فضای رسانه ای وجود دارد که به اعتبار رسانه ها هم لطمه زده است.
وی در همین زمینه با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات رسانه ها، در وهله اول قطعا توسط خود رسانه ها قابل رفع است، به تخصصی شدن فرایند ها در ورود به صنف و اخذ مجوز برای کاهش آسیب ها اشاره کرد و گفت: معتقدم همچنان رسانه ها نقش موثری در کشور دارند منتها نیازمند روزآمدی و کارآمدی بیشتر هستند، امروز با الگو های ...