دکتر نیکبخت:معلمان مناطق عشایری جزء صدیق ترین و خدوم ترین قشر جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزلرستان،رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:معلمان مناطق عشایری با آموزش به موقع سلامت در مناطق محروم نقش مهمی در تقویت فرهنگ سلامت و ترویج فرهنگ بهداشت عمومی دارند.
دکتر نیکبخت افزود:معلمان می توانند با آموزش های خود، راه های پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام را نیز در بین تمام جمعیت عشایری نهادینه کنند.

سرخط اخبار