قلب جوان یزدی با جت سریع السیر به تهران رسید

آفتاب نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۶
انتقال قلب جوان 24 ساله یزدی با جت سریع السیر به تهران صورت گرفت.

آفتاب نیوز :
قلب این جوان توسط کارکنان اورژانس و بیمارستان از طریق بالگرد به فرودگاه یزد و با جت سریع السیر به تهران منتقل شد تا قلب این جوان از تپش نایستد و در قلب هم وطن دیگری بتپد.
منبع: فارس