معاون مطالعات و برنامه ریزی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه پیش از تدوین طرح جامع شهر تهران روند توسعه بر اساس جریان سرمایه بود، گفت: لازم است که برای اجرای ارزیابی راهبردی زیست محیطی بستر حقوقی در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، رضا بصیری در نشست ارزیابی استراتژیک محیط زیستی سیاست ها، طرح ها و برنامه های جامع و تفصیلی شهر تهران با بیان اینکه در مطالعات پشتیبان طرح جامع، ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: برای مثال جمعیت زدایی از تهران، مطالعات سوانح طبیعی، مدیریت حوضه های آبریز و... از جمله ملاحظات زیست محیطی طرح جامع بود.
معاون مطالعات و برنامه ریزی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه شهر تهران بین سال های ۴۷ تا ۸۵ طرح بالا دستی نداشت، تصریح کرد: از این رو روند توسعه در شهر تهران به جای اینکه بر اساس طرح های مدون بالادستی باشد، بر اساس جریان سرمایه بود.
بصیری افزود: حاکمیت جریان سرمایه سبب شد که روند شهری شدن تهران تسریع یابد که انواع مشکلات زیست محیطی اعم از آلودگی هوا، آب، صوتی و... را به دنبال داشت.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع تهران باتوجه به تمام ویژگی های مثبتی که داشت برای یک سری از موضوعات اساسی تعیین تکلیف نکرده بود، تصریح کرد: برای مثال درباره بلندمرتبه سازی در شهر، پروژه های کلان مقیاس، باغات و... را به طرح های موضوعی ارجاع داده بود که ضمانت اجرایی نداشتند.
معاون مطالعات و برنامه ریزی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: از سال ۹۶ تاکنون رویکرد مدیریت شهری به طور ویژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی است.
بصیری در پایان با اشاره به اینکه ارزش های زیست محیطی قابلیت تبدیل شدن به ارزش مبادله ای را ندارند و به همین دلیل کنار گذاشته می شوند، تاکید کرد: از این رو باید برای ارزیابی راهبردی زیست محیطی (SEA) بستر حقوقی در نظر گرفته شود.

سرخط اخبار