دیپلماسی شهری، تهران، روابط پایتخت های جهان و توسعه شهرنشینی در گفت وگو با پیروز حناچی
تهران را به جهان بشناسانیم 
جالب اینکه خواهر خواندگی میان شهرها که اجازه مَی دهد دو شهر خواهر خوانده ، فراتر از سایر شهرها بهم نزدیک شده و روابط تجاری، فرهنگی و اجتماعی برقرار کنند، شاید یکی از کمترین دستاوردهای دیپلماسی شهری باشد. ایران البته از این فرصت در طول این سالها کم استفاده نکرده است، اما اینکه این فرصت به چه دستاوردهایی منتهی شده و در نهایت چقدر به رشد شهری مثل تهران کمک کرده ، سوالی است که باید به آن پاسخ صریح داده شود، برخی شهروندان هنوز نمی دانند سفرهای خارجی مدیران شهری و اعضای شورای شهر در طی دوره های گذشته چه نتایجی بدنبال داشته و البته باید پرسید آیا دیپلماسی شهری فقط نشستن بر دور یک میز معنا می شود و آیا نباید با ارایه اطلاعات و آمارهای دقیق، تصویر نادرستی که از شهرهای ایران در دنیا منتشر شده و رتبه تهران را در برخی شاخص ها تنزل داده را اصلاح کرد؟ پیروز حناچی، چهاردهمین شهردار تهران بعد از انقلاب محسوب می شود ، از آمدن او تقریبا یکسال می گذرد، حناچی در این مدت اندک اما چند سفر خارجی به عراق، اتریش و آلمان داشته است ، سفرهای کوتاهی که بنا به گزارشاتی که ارایه شده،کم دستاورد هم نبوده است، با او درباره رویکردش به دیپلماسی شهری و اینکه أساسا چه نگاهی به توسعه روابط بین شهرهای بزرگ دنیا دارد، گفت وگویی کردیم تا بدانیم حالا که تهران در وضعیت نه چندان روبه راه مالی قرار دارد، این تلاش ها تا چه حد می تواند کمک کننده باشد.
آنچه که از معنای دیپلماسی شهری برداشت می شود، بیشتر بر بهبود روابط بین ملت ها تأکید می کند تا دولت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار