۱۰ هزار استاد دانشگاه در نامه ای به مردم ایران در مقام مستشاری ویژگی های نمایندگان اصلح برای تشکیل مجلس یازدهم را تشریح و تبیین کردند.

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشجویی، 10 هزار استاد دانشگاه طی نامه ای به مردم ایران ویژگی های نمایندگان اصلح برای تشکیل مجلس یازدهم را تشریح و تبیین کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: نیاز امروز ایران به رجال صادق در دستگاه های مقننه، مجریه و قضاییه، نیازی تاریخی است و از همین ابتدا صادقانه می گوییم که برای دست یابی به ایرانی آباد و آزاد در 1404 به مجلسی که مجلس رِجَالٌ صَدَقوُا باشد نیازمندیم، زیرا آغاز مسیر چهل ساله دوّم را در تشکیل مجلسی مردمی، کارآمد، نو، انقلابی، دانش پایه، مقاومتی و مطالبه گر می دانیم، امّا به نظر می رسد لازم است درباره چرایی و علل بروز برخی نارسایی ها و اشکالات موجود با شما ایرانیان عزیز سخن بگوییم.
اسامی امضا کنندگان این نامه سرگشاده ( اینجا  ) قابل مشاهده است.
مهم ترین محور های نامه انتخاباتی ده هزار استاد و مدرس دانشگاه به مردم ایران به شرح زیر است:
جبهه علمی فرهنگی در جنبش استادی فرا حزبی و مردم سالارانه است
استادان و مدرسان برای قصور و تقصیرهای دولت، مجلس و قوۀ قضائیه از مردم عذرخواهی می کنند
ما باید از انتخابات های نادرست گذشته برای آینده درس بگیریم
استادان و مدرسان قیّم ملّت نیستند، نامۀ استادان و مدرسان، مستشاری است
کشور از مسیر انتخاب مردم پیشرفت می کند
چه کسی مسئول ناکارآمدی هاست است؟
راه کار خروج از ناکارآمدی ها چیست؟
مجلس انقلابی چه ویژگی هایی دارد؟
شهادت سلیمانی و تبلور ملّی و جهانی سیره زندگی اش، توقع نوع حکمرانی کارگزاران را نزد مردم در کشور بالا برده است
این مُلک سلیمانی، مجلس سلیمانی می خواهد! ویژگی های کاندیداها و مجلس همسو با سلیمانی کدم اند؟
پروژه 2020 آمریکا ...

سرخط اخبار