بیبلوس لبنان با نام عربی جبیل، یک شهر باستانی واقع در ۳۵ کیلومتری شمال بیروت در لبنان است. این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده است و یکی از قدیمی ترین شهر های جهان است که به طور مداوم سکونتگاه بشر بوده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار