انفجار شدیدی در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت پایتخت لبنان رخ داد که خسارات مالی و جانی فراوانی به دنبال داشت. رئیس بیمارستان رزق بیروت از انتقال ۴۰۰ زخمی به این بیمارستان خبر داد. این حادثه تاکنون حداقل ۱۰ کشته داشته است.
سرخط اخبار