گفت وگو با مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خوزستان

دریافت خبر : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۱

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، جوسازی ها درباره کمبود شکر در بازار را برای زمینه سازی واردات و بالا بردن قیمت عنوان کرد و گفت: هم اکنون در بهترین وضعیت دپو محصولات در انبار هستیم و ذخایر انبارها به بازار تزریق خواهد شد.

[ مشاهده متن کامل گفت وگو با مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خوزستان ایلنا ]