دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید

شبستان یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۸
وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید حول محور تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، تقویت اقتصاد ملی برنامه هایی را به مورد اجرا گذارده که تامین امنیت غذایی به منظور حفظ امنیت ملی و تامین نهاده های تولید را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری شبستان ، وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید حول محور تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، تقویت اقتصاد ملی برنامه هایی را به مورد اجرا گذارده که تامین امنیت غذایی به منظور حفظ امنیت ملی، استقلال و اقتدار کشور، توجه به توسعه زیرساخت ها و تامین نهاده های تولید؛ پایداری تولید، اشتغال و خودکفایی در محصولات اساسی را به دنبال داشته است. نتایج حاصل از اقدامات گسترده ای که در سال ۱۳۹۷ به دست آمده، بیانگر ایجاد تحولات ساختاری در بسیاری از زمینه های اساسی و زیربنایی بوده و ارتقاء ضریب خوداتکایی کشور در محصولات اساسی یکی از دستاوردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی ناشی از اجرای پروژه های اولویت دار و برنامه های
رونق تولیدملی و اشتغال است که نشان دهنده کاهش وابستگی به واردات محصولات بوده، به طوری که ارزش مواد غذایی تولید داخلی، معادل ۹۰ درصد ارزش مصرفی آن است.
افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی در ۵ محصول زراعی
براساس برنامه ریزی انجام شده به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات اساسی زارعی با توجه به اهمیت و ارزش غذایی این محصولات و افزایش مصرف سرانه آن در سبد غذایی مردم و تامین امنیت غذایی کشور، ۶۹۶ هزار تن حبوبات، چهار میلیون و ۹۳۱ هزار تن سیب زمینی، سه میلیون تن
شلتوک، سه میلیون تن جو و ۹۱۵ هزار تن ذرت دانه ای در سال ۹۷ تولید شد.
 سال ۹۸ نیز تولید ۷۱۱ هزار تن حبوبات، سه میلیون و ۳ هزار تن شلتوک، سه میلیون و ۵۸۸ هزار تن جو، پنج میلیون و ۲۹۵ هزار تن سیب زمینی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت دانه ای هدفگذاری شده است.
استمرار خودکفایی گندم
همچنین با هدف تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به گندم تولید داخل، ...

سرخط اخبار