گام های بلند بانک تجارت در مسیر سودآوری

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۱
بانک تجارت با بهبود ۹۲ درصدی عملکرد سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶، خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تثبیت کرد.

دکتر امین پوربهبهانی مدیر امور مالی بانک تجارت در گفت وگویی به مناسبت انتشار صورت های مالی سال ۱۳۹۷، گزارشی از بهبود وضعیت مالی بانک ارائه کرد.
وی با اشاره به وضعیت نقدینگی این بانک گفت: اگرچه بانک تجارت سال ۱۳۹۷ را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی به بازار بین بانکی و ۴ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت از بانک مرکزی (مجموعا ۴۴ هزار میلیارد ریال) آغاز کرد، اما توانست در پایان سال ۱۳۹۷ تراز نقدینگی خود را مثبت کند به نحوی که موجودی بانک نزد بانک مرکزی و در بازار بین بانکی به ۶۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. به این معنا که نه تنها ۴۴ هزار میلیارد ریال بدهی بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران شد، خالص این تراز به موجودی ۶۴۰۰ میلیارد ریالی این بانک در بازار بین بانکی و طلب از دیگر بانکها تبدیل شد.
پوربهبهانی کاهش در میانگین نرخ سود پرداختی به سپرده ها را از دیگر موفقیت های بانک تجارت در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد و گفت: با توجه به تدابیر مدیریت ارشد به ویژه مدیرعامل محترم بانک در خصوص اتخاذ سیاست های کارآمد در زمینه انضباط مالی و تاکید بر کاهش هزینه جذب منابع و تلاش همکاران ساعی مان در صف و ستاد، بانک تجارت موفق به کاهش بیش از دو درصدی نرخ هزینه پول سپرده های سرمایه گذاری ریالی از ۲/۲۰ درصد در ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به ۹/۱۷درصد در پایان سال ۱۳۹۷ شد.
مدیر امور مالی همچنین یادآور شد: این دستاورد مهم سبب شد با وجود افزایش ۱۴ درصدی مانده سپرده های سرمایه گذاری ریالی در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، حجم سودپرداختی به سپرده های مذکور پنج درصد کاهش یابد.
پوربهبهانی در خصوص عملکرد تسهیلاتی بانک تجارت در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اذعان کرد: ...

سرخط اخبار