به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا زالی، در اولین نشست کمیته تعالی توسعه سلامت پایدار، افزود: نگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خصوصاً در حوزه سلامت نگاهی ملی، بر مبنای توجه به منافع مردم است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه و شورای عالی سلامت در کشور، اظهار امیدواری کرد که با تعامل دوطرفه این دو نهاد، طراحی شاخص ها و مداخلات ملی، کشور به جایگاه مناسبی در عرصه توسعه پایدار با تمرکز بر حوزه سلامت دست یابد.
زالی، ترسیم اهداف بلندتر در مسیرهای مترقی تر را ضرورت توسعه کشورها دانست و گفت: امروز موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در توسعه کشورها و مؤلفه های ایمنی و سلامت نقش اساسی و شگرفی دارند.
به گفته وی، اگر چنانچه برای موضوعاتی نظیر فقرزدایی، افزایش رفاه عمومی، سکونت های غیررسمی و حرکت به سمت صنعتی شدن برنامه ای نداشته باشیم، در آینده با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد که هزینه سنگینی را به نظام سلامت تحمیل می کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدل سازی، فعالیت بین بخشی و همگرایی را یکی از راهکارهای دست یابی به توسعه پایدار در کشور دانست و هدف گذاری برای این مهم را ضرورتی انکارناپذیر توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه انسان سالم، محور توسعه پایدار است، توضیح داد: در سلامت انسان ها جنبه های سلامت در حوزه های مختلف روانی، اجتماعی، معنوی، و از همه مهم تر توانمندسازی و خلاق بودن افراد مدنظر است.
زالی تأکید کرد: باید با توجه به شرایط کشور، چالش های که پیشرفت توسعه پایدار را تهدید می کند شناسایی و بررسی کنیم.
وی، ترسیم نقشه راهی متمرکز با توجه به همسان سازی نهادها، همگرایی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار