به نظر می رسد که داستان کامل از این قرار نیست. از قرن ۱۷ به طور رسمی مشخص شد که تولد نوزادان پسر بیشتر از دختر است.

توانایی پیش بینی جنسیت نوزاد در اوایل بارداری یا تاثیر گذاشتن روی آن با تغذیه و یا انجام کار های خاص هنگام اقدام برای بارداری قرن هاست که موضوعی جذاب و مورد بحث عمومی بوده است. اما ایا مطمئن هستید که جنسیت یک جنین منحصرا توسط اسپرم پدر تعیین می شود، اگر حامل کروموزم X. باشد دختر و اگر حامل کروموزوم Y. باشد نوزاد پسر خواهد شد؟
به نظر می رسد که داستان کامل از این قرار نیست. از قرن ۱۷ به طور رسمی مشخص شد که تولد نوزادان پسر بیشتر از دختر است. عجیب است –اگر جنسیت صرفا توسط کروموزوم تعیین می شود پس احتمال تولد دختر و پسر، هریک باید ۵۰ درصد باشد نه متغیر. این مسئله باید به این معنی باشد که، اگر چه تعداد دختر و پسر به یک اندازه، تصور ابتدایی بود، ولی جنین های دختر بیشتر از جنین های پسر در حین بارداری از دست می روند.
در حالی که مکانیسم های زیربنایی این یافته ها به طور کامل درک نشده است، به نظر قابل قبول می رسد که عوامل فیزیولوژیکی در مادر که باعث سقط جنین خود به خودی بیشتر دختران می شود باعث به دنیا آمدن نوزاد پسر بیشتر نسبت به دختر می شود.
یک مطالعه مهم و جالب که نمودار نسبت جنسیت در انسان را از بدو تولد نقشه برداری کرده است، نشان داد که از دست دادن جنین با جنسیت خاص در طول دوران بارداری متفاوت است. نویسندگان تایید کردن که نسبت جنسیت جنین حقیقتا در دوران بارداری متعادل است (نسبت دختر و پسر بودن). آن ها یک افزایش در از دست دادن جنین پسر در اوایل و اواخر دوران بارداری مشاهده نمودند. با این حال، مرگ و میر جنین دختر در بقیه زمان دوران بارداری بالاتر بود. نتایج نهایی نشان داد که در کل از دست دادن جنین دختر بیشتر است در نتیجه پسران ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار