اصفهان- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: شیوع کرونا و کاهش صادرات گوجه فرنگی نظام عرضه و تقاضا را بر هم زد و موجب اعتراض کشاورزان اصفهانی شد.

اصغر رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ثمررسیدن همزمان محصول گوجه فرنگی در استان اصفهان و استان های هم اقلیم اظهار داشت: امسال سطح زیر کشت ابلاغی محصول گوجه فرنگی که بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ هکتار است رعایت شد؛ اما شرایط آب و هوایی موجب به ثمر رسیدن زودهنگام و همزمان محصول گوجه فرنگی به ویژه در مناطق مرکزی استان اصفهان شد و همین موضوع نظام عرضه و تقاضا بازار گوجه فرنگی را برهم زد.
وی افزود: در سایر نقاط استان اصفهان و استان های همجوار و هم اقلیم هم با برداشت محصول گوجه فرنگی عرضه این محصول بر تقاضا فزونی گرفته است و با کاهش قیمت گوجه فرنگی در بازار مواجه شدیم که اعتراض کشاورزان را به همراه داشت.
خرید حمایتی گوجه فرنگی بهاره
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی بهاره اقدام کرده بود، تصریح کرد: این خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی بهاره تا آخر تیرماه ادامه داشت و دستورالعملی برای خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی تابستانه نبود.
وی اضافه کرد: با کاهش قیمت محصول گوجه فرنگی مقرر شد دو شرکت فراوری کننده در استان اصفهان وارد میدان شوند و بخشی از تولیدات محصول گوجه فرنگی را خریداری کنند و به محصول رب گوجه فرنگی تبدیل کرده تا بازار گوجه فرنگی به تعادلی دست یابد.
رستمی با اشاره به اینکه قیمت خریداری شده از کشاورز به ازای هر کیلوگرم محصول گوجه فرنگی ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که مورد اعتراض تولیدکنندگان واقع شد، گفت: اعتراض کشاورزان مبنی بر این است که در بعضی از استان ها محصول گوجه فرنگی با قیمت هزار تومان از کشاورز ...

سرخط اخبار