آشنایی با مدعیان تاج و تخت

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۳

اندیشکده روابط بین الملل ،در سلسله یادداشت های قبلی ضمن بیان چرایی اهمیت عربستان در معادلات منطقه ای و جهانی، به گوشه هایی از ویژگی های این جامعه پرتناقض اشاره شد. علاوه بر این با اشاره به منشور عبدالعزیز، مکانیسم انتقال قدرت در عربستان نیز مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد به دلیل کهولت سن شاهزادگان فعلی، ناگزیر قدرت باید به نسل دوم منتقل شود که با توجه به شمار بالای خاندان سلطنتی این موضوع می تواند به تشدید بحران و اختلاف این افراد بر سر انتخاب جانشین بینجامد. در این یادداشت به معرفی برخی از چهره های قدرتمند و مدعیان جانشینی آل سعود می پردازیم.
مدعیان تاج و تخت
روند جانشینی در عربستان به دلیل عدم قانونی مدون و شفاف، همواره از دغدغه های مهم خاندان آل سعود به شمار رفته و می رود. با این حال از دو سال پیش و پس از درگذشت دو ولیعهد طی کمتر از هشت ماه، موضوع جانشینی بیش از پیش مورد توجه خاندان سلطنتی قرار گرفته و استدلال های مختلفی از سوی این گروه ها برای بر حق بودن جانشینی هر یک از آنها مطرح شده است. در حقیقت کثرت و گستردگی خاندان آل سعود و و رقابت شدید جناح های مختلف قدرت، حکومت ملک عبدالله را بیش از هر زمانی در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. چرا که از یکسو با توجه به کهولت سن پسران عبدالعزیز، نوگرایی در هرم قدرت و انتقال آن به نسل دوم اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر مکانیسمی برای چگونگی این انتخاب پیش بینی نشده است. از این رو یکی از سناریوهای پررنگ در آینده عربستان اختلاف و درگیری فرزندان و نوادگان عبدالعزیز بر سر دستیابی به میراث ملک عبدالله است که پرنفوذترین و قدرتمندترین آنها خاندان سلطنتی هستند که هرچند به نام آل سعود ...

سرخط اخبار