به گزارش تیتربرتر؛
بارش برف باعث کندی تردد در برخی از معابر شهری زنجان شد.
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
عکسهای بارش سنگین برف در زنجان بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان
بارش سنگین برف در زنجان

سرخط اخبار