زنان فرانسوی ای که در دوران قرطینه عمومی مورد خشونت خانگی قرار می گیرند، برای اطلاع نهادهای مربوطه به داروخانه ها مراجعه می کنند و از عبارت رمزی برای اعلام خشونت استفاده میکنند!

- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ زنان فرانسوی برای آشکار کردن خشونت همسرانشان در خانه، به داروخانه های این کشور رفته و با بیان رمزواژه ای دیگران را آگاه می کنند.
پایگاه خبری "یورونیوز" نوشت، زنی در شهر "نانسی" در شرق فرانسه به نزدیک ترین داروخانه محل رفته و با گفتن رمزواژه «ماسک 19» به متصدی داروخانه فهماند که قربانی خشونت خانگی به دست همسرش شده است !
متصدی داروخانه که این رمز را می شناخت، موضوع را به پلیس خبر داد و ماموران پس از دقایقی، با مراجعه به منزل آن زن، همسرش را بازداشت کردند.
داروخانه از معدود جاهایی است که شهروندان در کشورهای قرنطینه شده اروپا اجازه دارند برای رفتن به آنجا از خانه خارج شوند.
با آغاز اجرای مقررات قرنطینه عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی، برخی از شهروندان ناگهان خود را در معرض آزار و سوء استفاده شریک زندگی یافتند؛ موارد خشونت و آزار خانگی در دوران قرنطینه در کشورهای اروپایی رو به فزونی گذاشته و قربانیان نیز غالبا از ترس، قادر نبوده اند با خروج از خانه یا حتی تلفنی، این موارد را به پلیس گزارش کنند.
"مارلن شیاپا"، وزیر برابری های جنسیتی و مبارزه با تبعیض در فرانسه گفته است به افراد قربانی خشونت خانگی پیشنهاد شده که در صورت امکان، موضوع را با مسئول یا متصدی داروخانه مطرح کنند و اگر نتوانستند در مغازه صحبت کنند، فقط از واژه رمزی ماسک 19 استفاده کنند.
پلیس و نهادهای مدافع حقوق مدنی در فرانسه پیش از آغاز قرنطینه نسبت به بالا رفتن آمار خشونت خانگی در دوران قرنطینه هشدار داده و گفته بودند افراد قربانی این گونه خشونت به دلیل ممنوعیت خروج با مشکل بسیاری روبه رو می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار