کسبه و تجار بازار کاغذ از ثبات نسبی در این بازار خبر می دهند و علت آن را عدم دخالت دولت در وارادت و عرضه در بازار می دانند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار