۱۱۰ سالی می شود که مته حفاری اجنبی دل این سرزمین را شکافته و همچنان مرهمی برای آن نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ؛ قدم به کوچه های شهر اولین ها که می گذاری زمین زیر پایت همچون قلب مردمانش آنچنان ترد وشکننده است که بیم آن داری فروریزد.
مسجدسلیمان! شهر اولین های دیروز، غرق در مشکلات امروز است و مردمانش حالا فقط با خاطرات گذشته زندگی می کنند. اولین نیروگاه برق، اولین فرودگاه، اولین راه آهن، اولین ورزشگاه، اولین سینما، اولین تلکابین، اولین زمین گلف، اولین فروشگاه، مسجدسلیمان را به شهر اولین ها تبدیل کرد. اگرچه اولین شهرک مسکونی نفتی خاورمیانه وکشور نیز در این شهرستان ساخته شده، اما موضوع مسکن ومباحث شهرسازی همچنان مهمترین دغدغه امروز مردم ساکن در این شهرستان است.
تاریخچه شکل گیری اولین سکونتگاه غیر استاندارد درمسجدسلیمان
تاریخچه شکل گیری اولین سکونتگاه غیر استاندارد درمسجدسلیمان، به سال های نخست حفر اولین چاه نفت در این شهرستان برمی گردد، زمانی که ساکنین محلی با واگذاری زمین های کشاورزی، از پیشه آبا و اجدادیشان دست کشیدند و به امید استفاده از امکاناتی نظیر آب بهداشتی، برق، گاز، مدرسه وسایر امکانات رفاهی روانه این شهر صنعتی شدند وخانه های سنگی خود را دردره ها وکوه ها ساختند.
وحالا کوچه های تنگ، مصالح نامرغوب، ساخت وساز در مسیل ها، دامنه های شیبدار، دره ها، زندگی درمناطق آلوده به نشت نفت وگاز، وساختمان های در هم تنیده در این شهرستان میراث همان روز های گذشته است، که از یکسو زندگی را برای مردم واز دیگر سو کار را برای دستگاه های خدمات رسان در شهر اولین ها سخت کرده است.
آغاز پیگیری از اداره راه وشهرسازی شهرستان
برای پیگیری این مشکل سراغ اولین رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان مسجد سلیمان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار