رضا غلامعلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ، در مورد دلایل راه اندازی کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی گفت: پس از تصویب دستورالعمل کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی)، در فرابورس به این نتیجه رسیدیم که لازم است همانند هیات پذیرش که فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس را انجام می دهد، در زمینه تامین مالی جمعی نیز برای راهبری ، نظارت بر دستورالعمل ، پذیرش و اعطای موافقت اصولی و مجوز فعالیت به عاملین تامین مالی جمعی هیئتی تشکیل دهیم که کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی نام گرفت.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران ادامه داد: در کارگروه ارزیابی کرادفاندینگ مواردی تعیین تکلیف شد؛ از جمله اینکه عاملان چه مشخصه هایی از نظر فنی و مقرراتی باید داشته باشند، ساختار و هیات مدیره به چه شکل باشد و پلتفرم های تامین مالی جمعی ویژگی هایی داشته باشند.
غلامعلی پور خاطرنشان کرد: از آنجا که تعداد طرح های متقاضی تامین مالی جمعی بسیار زیاد است، بررسی و پایش اولیه طرح ها به خود عاملین محول شد که در این مرحله، طرح هایی که از نظر قانونی و فنی شرایط لازم را ندارند حذف شده و طرح هایی که ضریب شکست کمتری دارند و ریسک های آن به طور کامل افشا شده باشد، به مرحله بعدی راه می یابند تا سرمایه گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری به آن ها ورود کنند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است عاملین با مقررات و قوانین بازار سرمایه و پروتکل های گزارشگری خریداران آشنا باشند، افزود: ضرورت اضافه کردن نهاد مالی در زمینه تامین مالی جمعی به این دلیل است که نقش مشورتی و نظارتی دارد؛ این در حالی است که لازم بود بین نهاد مالی دارای مجوز از بازار سرمایه و عامل، مفادی از قراردادها به منظور ...

سرخط اخبار