شفق قطبی از منظر ایستگاه فضایی بین المللی

پارسینه پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۹
یکی از فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی تصویر زیبایی از شفق قطبی ثبت کرده است.

"کریستینا کُچ" (Christina Koch) فضانورد آمریکایی ناسا اخیراً تصویر زیبایی از شفق قطبی در ایستگاه فضایی بین المللی ثبت و منتشر کرد.
تصویر اول از شفق قطبی توسط "کریستینا کُچ" از ایستگاه فضایی بین المللی در سال ۲۰۱۹ و تصویر دوم از شفق قطبی توسط "سباستین سارلوس" (Sebastian Saarloos) از منطقه آلاسکا در زمین در سال ۲۰۱۵ ثبت شده است. در هر دو تصویر می توان مشاهده کرد هنگامی که باد های خورشیدی باعث اختلال در منطقه مغناطیسی مَگنِتوسفِر زمین می شوند، چه اتفاقی رخ می دهد.
مغناطیس سپهر یا مِغناط کُره یا مَگنِتوسفِر منطقه مغناطیسی پیرامون یک جرم فضایی است. کرهٔ زمین و سیارات عطارد، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون دارای مغناط کره هستند. مغناطکره هنگامی شکل می گیرد که جریانی از ذرات باردار، مانند باد های خورشیدی، در تعامل با میدان مغناطیسی ذاتی یک سیاره یا یک جسم مشابه منحرف می شود.
شفق قطبی
شفق قطبی یکی از پدیده های جوی کرهٔ زمین است. شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نور های رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرض های نزدیک به دو قطب زمین که بر اثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیزه شدن مولکول های موجود در یون سپهر (یونوسفر) زمین به وجود می آید.
شفق های قطبی نور های زیبایی هستند که به طور طبیعی در آسمان شب و در عرض های جغرافیایی قطبی به چشم می خورند. آن ها در یونوسفر تشکیل می شوند و در سپیده دم قطبی قابل مشاهده هستند. در عرض جغرافیایی قطب شمال به آن ها شفق های شمالی نیز گفته می شود که این نام بر گرفته از نام ایزدگونه رومی سپیده دم و نام یونانی باد شمالی است که در سال ۱۶۲۱ توسط پیر گاسندی روی این پدیده طبیعی گذاشته شد. به شفق های ...

سرخط اخبار