محمدرضا حیاتی، گوینده باسابقه خبر شبکه یک سیما که چندی پیش بعد از تماشای فیلم مطرب اظهارنظر نامناسبی را بر زبان آورده بود به تازگی از ارادت خود به خواننده لس انجلسی که همسر او هم به ساحت امیرمومنان هتاکی کرده، خبر داده است!

دانلود گوینده خبر شبکه یک به خاکی زد

عناوین مهم خبری