زنان به ته خط رسیده دنبال مهریه هستند

آفتاب نیوز جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۷
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده گفت: زن زمانی مهریه را مطالبه می کند که به آخر خط زندگی زناشویی رسیده باشد.

آفتاب نیوز :
شهناز سجادی (دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده) در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره زندانیان مهریه گفت: در ابتدا باید بگویم که بین حقوقدانان و علما در خصوص زندانی شدن بدهکاران مالی اختلاف وجود دارد. در گذشته قانونی با عنوان منع توقیف بدهکاران مالی داشتیم و چنانچه کسی بدهکار بود و در محکمه قضایی محکوم می شد، طلبکار اموال وی را شناسایی و به دادگاه اعلام کرده و دادگاه اموال را به نفع طلبکار مصادره و به مزایده می گذاشت. همچنین بدهکار ممنوع الخروج می شد، اما زندانی نمی شد و قانون منع توقیف بدهکاران مالی وجود داشت.
وی با اشاره به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرد: در این قانون، بازداشت فرد بدهکار نیز مدنظر قرار گرفته شده و فردی که چه از طریق چک، چه از طریق سفته و چه از طریق یک رسید عادی بدهکار است، چنانچه محکوم شود، اگر اموالی از آنها شناسایی نشود و آن فرد هم دادخواست تقسیط ندهد، طلبکار می تواند این فرد بدهکار را جلب کند.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون جلب بدهکاران مالی یک قانون عام است و شامل همه بدهکاران می شود، تصریح کرد: مهریه نیز مشمول این قانون قرار می گیرد، یعنی اگر مردی از بابت مهریه به عنوان یک تعهد رسمی محضری، دین خود را نپردازد، زن می تواند تقاضای جلب شوهر را بکند. رابطه زن و شوهر فقط بحث عاطفی میان دو انسان نیست، بلکه یک رابطه مالی هم بین آنها وجود دارد، چراکه به هر حال عقد نکاح جزئی از عقود و قراردادها است، بنابراین در کنار رابطه عاطفی دو فرد که زن و شوهر هستند، یک تعهدات مالی و اخلاقی هم در کنار آن ایجاد می ...

سرخط اخبار