برگزاری روز ملی فرانسه (باستیل) در شرایط کرونایی و کوچکتر شدن این مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا.
سرخط اخبار