تبلیغات انتخاباتی در سمنان این روزها افزایش یافته است و داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی قصد دارند با تبلیغات محیطی، خود را بیشتر به مردم بشناسانند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار