اولین سالگرد شهید «سید مصطفی صادقی»

بسیج نیوز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۸
این فیلم به اولین سالگرد شهید «سید مصطفی صادقی» در حصارک می پردازد.

دانلود