عکس | شناسنامه قبل از انقلاب آیت الله خامنه ای

خبر آنلاین پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۹
کانال پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب در تلگرام، تصویری از شناسنامه ایشان را منتشر کرد که صادره پیش از انقلاب است و در آن تاریخ تولد ایشان ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ درج شده است. به نوشته این کانال، رهبر انقلاب فرموده اند تاریخ صحیح تولد ایشان ۲۹ فروردین ۱۳۱۸ است. با این وصف، امروز، روز تولد ۸۰ سالگی رهبرانقلاب است.

۶۷۶۷