روزنامه آرمان نوشت:محمدحسین کروبی گفت: «پدرم به شوخی به من گفتند تصور می کنم با بیان مواضعم به آقای ذوالنوری در مورد مسائل جاری کشور ایشان وقتی از منزل خارج شده اند به نهادهای تصمیم گیر توصیه کرده اند که حصر ایشان حتما برداشته نشود.»

بخش هایی از گفتگو با محمدحسین کروبی در ادامه آمده است؛
*{درباره دیدارهای برخی از شخصیت های سیاسی با آقای کروبی}: دیدارهایی که در این زمینه در سال ۹۷ صورت گرفت یک گشایش بود که به خواست نیروهای امنیتی به محصورین پیشنهاد شده بود. آقای کروبی از این پیشنهاد استقبال و برای انجام این دیدارها اعلام آمادگی کردند. پس از آن لیست اسامی را از پدر درخواست کردند. آقای کروبی اعلام کردند که دوست دارند این دیدارها با خانواده شهدا آغاز شود. در نتیجه اکثریت این دیدارها با خانواده شهدا صورت گرفت. با این وجود چند دیدار نیز با افرادی به جز خانواده شهدا صورت گرفت. مانند آقای ذوالنور، عباس موسوی، دوستی، عباسی فر و چند عضو مجمع روحانیون مبارز مانند آقای علیخانی، رحمانی، جمارانی، کیان ارثی... رویکرد دیدارها در سال ۹۷ به صورتی بود که به نظر می رسید پس از عید نوروز افزایش پیدا خواهد کرد و چنین قولی نیز داده شده بود. با این وجود پس از سال ۹۸ روش دیگری در پیش گرفته شده و این دیدارها محدود شد البته در حال حاضر دو ماهی است که مجددا دیدارها به صورت منظم برقرار شده است.
*کمیته ای خارج از وزارت اطلاعات تصمیم گیر اصلی هستند. البته مدت کوتاهی است سیاست های کلی در این زمینه تغییر کرده و با اشخاص محدودی که نام بردم به اضافه آقای موسوی بجنوردی دیدارها برقرار شده است.
*درخواست از طرف آقای ذوالنوری به ماموران امنیتی داده شده بود و ایشان تمایل داشتند با پدر دیدار داشته باشند. نکته حائز اهمیت درباره دیدار آقای ذوالنوری این است که آقای کروبی در تمام دیدارها مواضع خود را به صورت شفاف بیان می کنند، پس از دیدار با آقای ذوالنوری، پدرم به شوخی به من گفتند تصور می کنم با ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار