ترانهٔ "Morning/ صبح" اثر جدیدی از وِتر با موضوع ظهور منجی انسان ها را می بینید.
سرخط اخبار