نمایان شدن بیشتر ماهیت سیاست خصمانه آمریکا علیه ایران و حقانیت جمهوری اسلامی باعث شده تا برخی مقامات آمریکایی به شکست قدرت نرم واشنگتن مقابل ایران اعتراف کنند.

به گزارش مشرق ، «برایان هوک» مسئول گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا در جریان نشست با خبرنگاران به شکست در دو عرصه قدرت مقابل ایران اعتراف کرد؛ یکی شکست مقابل قدرت نامتقارن ایران و دیگری قدرت نرم ایران.
برایان هوک در این سخنان گفت: «ایران درخصوص افزایش ظرفیت های هسته ای خود بسیار سنجیده عمل کرده است. اینطور به نظر می رسد که ایران نمی خواهد مابقی اعضای برجام را آزرده خاطر کند تا باعث بازگشت کامل تحریم های شورای امنیت و فشار اقتصادی بین المللی شوند … ما هیچوقت ادعا نکرده ایم که توانمندی های نامتقارن ایران را نابود کرده ایم، بلکه فقط توانسته ایم عملیات های ایران را برای چند سال متوقف کنیم.»
اعتراف به شکست در اجماع سازی علیه ایران و شکست مقابل قدرت نامتقارن ایران در سخنان «هوک» مشهود است
در واقع «هوک» معترف است آنچه در خصوص برجام مد نظر آمریکا بوده و بخشی از کمپین فشار حداکثری این کشور علیه ایران بوده محقق نشده است. در واقع اعتراف به شکست در اجماع سازی علیه ایران و شکست مقابل قدرت نامتقارن ایران در سخنان «هوک» مشهود است.
شکست مقابل قدرت نامتقارن ایران موضوع بحث این مطلب نیست و تأکید بر شکست قدرت نرم آمریکا مقابل ایران است.
بر همین اساس «هوک» بر بخش فارسی «صدای آمریکا» که ابزار تبلیغاتی این کشور علیه ایران به شمار می رود و ردیف بودجه های مناسبی هم به آن اختصاص می یابد می تازد و آنرا «صدای آخوندها» توصیف می کند.
او در یادداشتی که در «نیویورک پست» نوشته می آورد: «من به عنوان نماینده ویژه درامور ایران، مرتباً شکایت هایی پیرامون برنامه های بخش فارسی صدای آمریکا دریافت می کنم. مردم می گویند که برنامه های آن اغلب ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری