حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم ختم پدر همسر محمد رضا تابش

خبرگزاری مجلس چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۶
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز 25 اردیبهشت ماه 1398 در مراسم ختم پدر همسر محمد رضا تابش از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.