فروردین آمده و شکوفه های بهاری در زنجان خودنمایی خود را آغاز کرده اند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار