به گزارش مشرق ، کانال تلگرامی Libaniran درباره وحشت عجیب صهیونیستها از سیدحسن نصرالله نوشت:
صهیونیستها پس از مصاحبه اخیر سید، دستگاه روی میز وی را نوعی تکنولوژی پیچیده دانستند که جلوی ردیابی وی توسط ماهواره ها و سیستم های جاسوسی را می گیرد.
داستان سرایی صهیونیستها موجب خنده لبنانی ها شد. این تنها یک ساعت دیجیتال تایمر دار است که سید برای تنظیم وقت از آن استفاده می کند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری