هنرستان دخترانه پروین اعتصامی، واقع در منطقه 17 شهر تهران، در ایام کرونایی آموزش را با گروه بندی دانش آموزان و رعایت پروتکل های بهداشتی پیگیری می کنند.
سرخط اخبار