معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: طبق آخرین مصوبات سامانه ای برای دریافت مالیات بر سکه راه اندازی کرده ایم و مالیات بر سکه در سال 98 تا سقف 185 قطعه سکه می شود که اگر این سکه ها را نفروخته باشند این مالیات ستانی به سال های آینده موکول خواهند شد اما اگر این سکه ها فروخته شده باشد باید مالیات آن را بپردازند.

خبرگزاری ایلنا: معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: طبق آخرین مصوبات سامانه ای برای دریافت مالیات بر سکه راه اندازی کرده ایم و مالیات بر سکه در سال 98 تا سقف 185 قطعه سکه می شود که اگر این سکه ها را نفروخته باشند این مالیات ستانی به سال های آینده موکول خواهند شد اما اگر این سکه ها فروخته شده باشد باید مالیات آن را بپردازند.
محمد مسیحی درباره آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی اظهار داشت: تا 31 شهریور ماه اشخاص مهلت تسویه این اظهارنامه را دارند و در این صورت از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: این دسته از افراد شامل معافیت های متنوعی که در قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شده خواهند شد از جمله معافیت ماده 132 قانون، معافیت های منطقه جغرافیایی، معافیت های مناطق آزاد و معافیت پایه مالیاتی.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: معافیت پایه مالیاتی اغلب مشمول صاحبان مشاغل می شود.
مسیحی درباره جرایم افرادی که در مهلت قانونی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نکنند، اظهار داشت: اشخاص حقوقی یعنی صاحبان مشاغل شامل جریمه 30 درصدی و صاحبان اجاره املاک شامل جریمه 10 درصدی خواهند شد، ضمن اینکه این افراد دیگر نمی توانند از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشوق ها پذیرش خوداظهاری مودیان مالیاتی است که این مشوق به افزایش اعتماد عمومی بین مردم و دولت کمک می کند.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل با تمدید پایان مرداد ماه تمام شد، اظهار داشت: از اشخاص حقیقی بابت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر تشکر می کنم که برای برخی از این افراد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار