رهبر معظم انقلاب: عدلی که انتظار هست حضرت بوجود بیاورند، عدل در یک بخش خاص نیست؛ عدل در همه شئون زندگی است.
سرخط اخبار