کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ژاپن

ریاست جمهوری چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۳
سرخط اخبار