اعتمادآنلاین| امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درخصوص بودجه سال 99 این وزارتخانه و چشم انداز در نظر گرفته شده برای آن اظهار داشت: با توجه به تغییرات ساختاری ابلاغی در بخشنامه قانون بودجه سال 99، حداکثر تلاش ممکن انجام شد تا بودجه پیشنهادی سال 1399 وزارت راه و شهرسازی با اتکا بر سیاست های دولت و شاخصه های اصلی تدوین و گردآوری شود.
وی افزود: شاخصه های اصلی که بودجه 99 وزارتخانه براساس آن ها تدوین و گردآوری شد، شامل «شفافیت، یکپارچه سازی برنامه ها، مردمی سازی اقتصاد، تشویق و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، رونق اشتغال، مدیریت بحران، توسعه و گسترش زیرساخت ها، تأمین منابع پایدار، تسهیل گری، ارتقاء کیفیت و سطح سرویس و خدمات، استفاده مطلوب و بهینه و حداکثری از منابع، تدوین الگوهای بهره وری و مهندسی ارزش به ویژه در طرح های توسعه ای و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضروری» هستند.
وی ادامه داد: در این خصوص با درک شرایط ویژه کشور، ستاد بودجه سال 1399 وزارتخانه از تیرماه سال جاری به صورت منسجم و منظم شروع به فعالیت کرد. در این خصوص بیش از 40 جلسه تفصیلی با صرف بیش از 2هزار نفر- ساعت کار کارشناسی انجام گرفت تا ضمن آسیب شناسی قانون بودجه سنوات گذشته و بررسی پیشنهادات متعدد با حضور همه ذی نفعان و صاحب نظران در حوزه مأموریت های وزارت راه و شهرسازی، تلاش شود تا بودجه سال آینده در قالب سناریو های مختلفی با ویژگی های منحصر به فرد تدوین شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دلیل اصلی ایجاد این سناریوها انعطاف پذیری بودجه در مقابل میزان اعتبارات سال آینده بود. به همین خاطر و در این خصوص سعی شد در اولویت ...

سرخط اخبار