معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور از تهیه و ابلاغ آیین نامه انضباطی دهیاری ها به استانداران در پی اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری ها از سوی هیئت وزیران خبر داد و گفت: به موجب این آیین نامه و در راستای قانون کار، کمیته انضباط کار برای دهیاری ها تشکیل می شود.

به گزارش ایسنا، سعیدرضا جندقیان ضمن اعلام این خبر افزود: آیین نامه انضباطی دهیاری با توجه به اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور در شهریور ماه سال جاری از سوی هیئت وزیران و با توجه به ماده 9 آیین نامه موصوف، که تصریح می دارد "به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می شود" توسط معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شد.
وی افزود: آیین نامه انضباطی دهیاری ها، به منظور برقراری انضباط اداری، افزایش کارآیی و بهبود کمی و کیفی عملکرد نهاد دهیاری و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری ها، به استناد تبصره 2 ماده 27 قانون کار، مشتمل بر 5 فصل و 37 ماده تهیه و پس از هماهنگی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس مفاد این آیین نامه، کلیه کارکنان دهیاری ها که مشمول قانون کار می باشند، مشمول این آیین نامه بوده و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله که باعث بروز اختلال و بی نظمی در امور دهیاری شود، قابل پیگیری و رسیدگی در کمیته انضباط کار که در سطح استان تشکیل می شود، خواهد بود.
جندقیان اضافه کرد: کمیته انضباط کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان کارکنان دهیاری و نماینده سرپرستان بوده و نمایندگان منتخب سرپرستان و کارکنان دهیاری می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و 3 سال سابقه کار باشند.
وی ادامه داد: اعضای کمیته انضباط کار برای 2 سال انتخاب می شوند و احکام آنان از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار