سرتیپ "امیر حاتمی" وزیر دفاع: در سال ۹۹ از دو تا سه محصول در صنایع دریایی رونمایی می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار