عبدالمهدی "خرابکاران" را به مجازات هایی تا حبس ابد تهدید کرد

ایسنا شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۴
نخست وزیر عراق کسانی را که آنها را "خرابکار" خواند به اعمال مجازات های سخت و قطعی تا حد ۲۰ سال زندان تهدید کرد.

به گزارش ایسنا، تلویزیون رسمی عراق بیانیه دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را منتشر کرد که در آن "افراد خرابکار" در بین تظاهرکنندگان را به اعمال مجازات های سخت تهدید کرد.
براساس این بیانیه، تظاهرات های همراه با اقدامات خرابکارانه و تروریستی به طور علنی با هدف نابودی جایگاه کشور، تضعیف توانمندی های آن و ملت عراق و امنیت آنها انجام گرفته است.
طبق این بیانیه، این اقدامات نظیر جنایت قتل عمد شهروندان و نیروهای امنیتی بدون هیچ گناهی از سوی آنها هیچ ارتباطی با اقدامات دموکراتیک ندارند، مجازات جرم تهدید به ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی گناه تا هفت سال حبس را به همراه خواهد داشت.
نخست وزیر عراق اضافه کرد، جرم ضرب و جرح یا اعمال عنف علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی با مجازات حبس یک ساله همراه خواهد بود و جرم بازداشتن کارمندان دولت از حضور در محل کار و انجام وظایف شان مجازاتی سه سال حبس را در بردارد.
دفتر نخست وزیر عراق افزود، جرم تخریب و نابودی یا تصرف و اشغال ساختمان ها و املاک عمومی و خصوصی و منافع دولت و تاسیسات دولتی و نهادهای کشور از جمله تاسیسات و راه های مواصلاتی و پل ها نیز با مجازاتی شدید و سخت همراه خواهند بود.
در این بیانیه اشاره شده است، جرم آتش زدن منازل شهروندان بی گناه و مقرهای نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و نیمه رسمی با مجازات حبس ابد و حبس موقت و نیز جرم تحریک و ترغیب به همراه معاونت مالی در تخریب و اتلاف و خسارت به ساختمان های دولتی و تاسیسات دولتی با مجازات ۱۰ سال حبس همراه خواهد بود.
در ادامه این بیانیه با توضیح مجازات ها آمده است، جرم سرپیچی از اوامر صادره از سوی بخش های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار