کشور های گرمسیر جنوب شرق آسیا خاستگاه رویش بیش از ۲۰ نوع از عجیب ترین میوه های دنیاست.
سرخط اخبار