کتاب «موسی» نوشته گرهارت فون راد با ترجمه فاطمه صبائی و محمد صبائی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب «موسی» نوشته گرهارت فون راد به تازگی با ترجمه فاطمه صبائی و محمد صبائی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب سال ۲۰۱۲ توسط انتشارات جیمز کلارک منتشر شده است.
این کتاب نما و طرح مختصری از الهیات عهد عتیق است که اگرچه عنوان «موسی» را بر خود دارد، اما به طور تمام به زندگی حضرت موسی (ع) نمی پردازد و نویسنده اش، زندگی موسی (ع) را جزئی از سنت و تاریخ دین قوم بنی اسرائیل می داند. به این ترتیب نویسنده کتاب می گوید سنت ها و داستان های مربوط به حضرت موسی (ع) با وجود اهمیت فراوانِ شخصیت و حیات او، در اصل و اساس، قالبی برای طرح و روایتِ اعمال نجات بخش عظیمی است که خدا برای قوم خویش انجام داد.
گرهارت فون راد در فصل اول کتاب خود به معرفی کوتاه شخصیت حضرت موسی (ع) می پردازد و سپس طرح کلی کتاب مقدس را تشریح کرده و به موضوع انکشاف نفس خدا پرداخته است. انکشاف نفس خدا، به این ترتیب است که او در افعالش خود را می شناساند و افعال خدا برآمده از اراده او هستند. نویسنده کتاب پیش رو، در فصل اول و هنگام بررسی شخصیت حضرت موسی (ع)، با تکیه بر تاریخ سنت های مربوط به او، دو ویژگی بشری و مقام پیامبری و شفاعت این پیامبر را بررسی کرده است.
مترجمان این کتاب می گویند بدون هیچ انگیزه و هدفی برای تبلیغ دینی دیگر، و صرفا به خاطر کمبود منابع علمی معتبر فارسی در حوزه الهیات یهودی، دست به ترجمه این کتاب زده اند. دو مترجم این اثر می گویند، صاحب کتاب «موسی» یکی از دانشمندان معتبر و نامدار است که برخی مطالب کتابش، مخالف تصویر و تصوری هستند که قرآن از خدا، موسی (ع)، هارون (ع) و دین یهودیت ارائه کرده است. ...

سرخط اخبار