در کشمیر چه می گذرد؟

فارس نیوز پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۲
کشمیر در مرز هند و پاکستان، چند روزی است که دوباره به کانون بحران تبدیل شده است تا حدی که حتی سبب شده سایه جنگ اتمی هم بر روابط بین هند و پاکستان سنگینی کند.
سرخط اخبار