تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، دلایل بازماندگی و بازگشت پایدار آنها به چرخه تحصیل سه اقدام اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

فقر آموزشی ابعاد و پیامدهای مختلفی دارد؛ جنبه نخست آن ترک تحصیل از مدرسه در سن تحصیل و آموزش است. همچنین مهم ترین پیامد کوتاه مدت فقر آموزشی، افزایش احتمای وقوع انواع ناهنجاری ها و جرائم اجتماعی است؛ رشد جرائم اجتماعی و نیز رشد تکدی گری رابطه مستقیمی با فقر آموزشی دارد. پیامد دیگر تضعیف پایه اساسی تحولات توسعه ای بلندمدت یعنی «سرمایه انسانی» است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیشگیری از فقر آموزشی، طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را به عنوان یکی از برنامه های محوری در دستور کار قرار داده است.
در این خصوص مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: این طرح از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با همکاری دستگاه های مختلف و با محوریت وزارت کار در کشور اجرا می شود.
«احمدرضا پرنده» افزود: در مرحله نخست وزارت آموزش و پرورش فهرست کودکان بازمانده از تحصیل را استخراج و در اختیار ما قرار می دهد.
وی اضافه کرد: برای نمونه براساس آمار وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۸-۹۷، ۱۴۱ هزار کودک در سن ۶ تا ۱۳ سال در مدارس ثبت نام نکرده بودند که پس از گردآوری این فهرست، در پایگاه اطلاعات ایرانیان بررسی لازم صورت می گیرد و این افراد مکان یابی می شوند.
مدیر امور آسیب های اجتماعی وزارت کار گفت: با همکاری سازمان ثبت احوال کشور، کدملی سرپرست خانوار این کودکان اخذ می شود و با ارائه کدملی به وزارت ارتباطات، شماره تماس پدر و مادر این کودکان برای تماس تلفنی دریافت می شود.
وی اضافه کرد: برای نمونه امسال ۱۱۴ هزار شماره تماس به دست آمد و برای والدین پیامک با این مضمون که فرزند شما در مراکز ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار