در حل پدیده کودک کار دور خودمان چرخیده ایم

ایرنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۶
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: نزدیک به ۲۰ سال است که منابع فکری، مالی و انسانی مان را در مسیر حل معضل کار کودک و کودک کار مصرف می کنیم اما قدم ها به سمت حل مشکل نبوده است در واقع دور خودمان چرخیده ایم و در این شرایط بدون برنامه ریزی، مشخص کردن نقطه زمانی برای کاهش این پدیده و ارائه ندادن مدل درست برای حذف آن این مشکل حل نمی شود.

پیام روشن فکر، همزمان با ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودک در نشست واکاوی پدیده کار کودک در ایران که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به پژوهش سازمان آی ال او در سطح بین الملل جهت کاهش کودکان کار، افزود: ۸۵ کشور به ویژه از مناطق آسیایی و آفریقایی به جز ایران عضو این سازمان هستند. طبق برنامه ریزی های این سازمان آنها از سال دو هزار تا ۲۰۱۶ با همکاری کشورهای عضو سالی ۶۰ هزار کار کودک را حذف کردند. در این زمینه نشست و کنفرانس دارند و کارهای تحقیقی انجام داده و نتایج و تجربیات خود را گزارش می کنند.
روشن فکر ادامه داد: این کشورها در تلاش بودند تا سال ۲۰۱۶ کار کودک را حذف کنند اما این اتفاق رخ نداد اما توانستند ۹۰ میلیون کار کودک را حذف کنند. تلاش آنها به قوت خود باقی است و قرار است تا سال ۲۰۲۵ به نقطه آرمانی شان یعنی حذف کار کودک و کودک کار برسند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی تاکید کرد: بعضی ها باور ندارند که این کار عملی است و حذف کار کودک و کودک کار را آرمان گرایانه تلقی می کنند. اما واقعیت این است که بدون برنامه ریزی، مشخص کردن نقطه زمانی برای کاهش این پدیده، ارائه ندادن مدل درست برای حذف آن این اتفاق رخ نخواهد داد.
روشن فکر تصریح کرد: تصحیح نظام اطلاعاتی، استفاده بهینه از ظرفیت های دولت و دانشگاه می تواند منجر به حذف کار کودک شود. به نظر من رویکرد مواجهه ما به مسئله قدم به قدم نیست چراکه برآورد درستی از آن نداریم.
وی گفت: باید تجاربمان را مستند کنیم، از تجربیات هم استفاده کنیم، کار مشترکی در این زمینه انجام داده و همه دست به دست هم دهیم تا با یک برنامه ریزی منسجم و نظام مند این موضوع را حل ...

سرخط اخبار