قوه قضاییه در یک سال اخیر بسیاری از دانه درشت های منتسب به برخی مقام های دولتی، مدیران متخلف دستگاه های مختلف و همچنین آقازاده های رانت خوار را به پای میز محاکمه کشاند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار