مدیرکل اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، توریسم سلامت را بازویی قدرتمند برای اقتصاد کشور خواند و گفت: شرکت های تسهیل گری گردشگری سلامت چند ماهی است که ایجاد شده است اما شاهد هستیم که کیفیت خدمات توریست درمانی در کشور به مراتب بهتر شده و اتفاقات کم نظیری در این حوزه رخ داده است.

به گزارش ایسنا ، دکتر علیرضا عسکری در نخستین نشست مشترک بیمارستان های دارای مجوز گردشگری سلامت و مدیران عامل شرکت های تسهیل گر دارای مجوز از وزارت بهداشت گفت: حوزه توریسم سلامت می تواند بازوی قدرتمندی برای اقتصاد کشور باشد، علی الخصوص در شرایطی که تحریم ها بسیاری از حوزه ها را نشانه گرفته اند، مسلماً بحث گردشگری سلامت قادر است کشور را از برخی بحران های اقتصادی برهاند.
عسکری افزود: دلالان، گردشگری سلامت کشور را مجالی برای سوداگری خود یافته اند و سبب آشفتگی این صنعت هستند. بنابراین تغییر مسیر در ادامه راه یک ضرورت انکار ناپذیر جهت شفافیت هرچه بیشتر است.
وی افزود: برای تغییر باید از خودمان در وزارت بهداشت و بیمارستان های تابعه شروع کنیم. یکی از تغییرات این است که توانمندی بیمارستان ها در ارائه خدمت را هر چه بیشتر افزایش دهیم تا خدمات با کیفیت قابل توجه ارائه شود.
مدیرکل اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان افزود: وقتی یک گردشگر سلامت با سطح انتظار خاصی وارد کشور می شود باید این انتظارات برآورده شود. به همین علت استانداردهای اعتباربخشی سختگیرانه تری اعمال و انتظارات جدیدی اضافه شد، از جمله اینکه بیمارستان های فعال در این عرصه باید سایت اطلاع رسانی پویا داشته و کارشناسان آگاه به زبان های خارجه را در اختیار داشته باشند. سایت این بیمارستان ها در واقع باید مسیر درمان را از ابتدا تا انتها مشخص کند. کف انتظار این است که مسیر درمان بیمار در بیمارستان ها شفاف باشد و ثبت دقیق بیماران در سامانه های موجود مورد تایید است.
عسکری اضافه کرد: این یک واقعیت است که هم از نظر کیفیت کادر درمان و تجهیزات پزشکی نه تنها هیچ کم نداریم بلکه از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار