مقایسه جالب قدرت خرید ایرانی ها در دهه شصت و سال ۹۹ را ببینید.
سرخط اخبار