جاده ها همچنان گرفتار مسافر
وقتی برخی توصیه به سفر نرفتن را هیچ انگاشتند -

سرخط اخبار